Zaštita od električnog udara - 3.5 out of 5 based on 2 votes
Zaštita od električnog udara

Zaštita od električnog udara

Kad zagrmi!

Kako smanjiti mogućnost ili u potpunosti spriječiti strujni udar ili požar uslijed neispravnih instalacija te izbjeći druge opasnosti od struje.

Ove vam savjete donosimo da biste smanjili ili u potpunosti izbjegli opasnosti kod korištenja električnih i elektroničkih uređaja.
Prije svega, treba znati da ovi savjeti vrijede ako su instalacije u vašem domu ispravno postavljene. Što to točno znači?

U električnim se instalacijama koriste FID sklopke koje, ako dođe do nekog problema, struju mogu isključiti gotovo trenutno. Osim njih postoje i magnetni (AFCI) osigurači koji automatski prekidaju strujni krug za razliku od starinskih osigurača sa žicom određenog promjera koja pri kvaru najčešće pukne i tako prekida dotok električne energije. Pucanje žice zapravo je posljedica njenog topljenja uslijed dotoka prevelike količine električne energije, ali taj proces može trajati duže (recimo pola sekunde) nego što čovjeku treba da nastrada od struje.

 

fidovka

Nazivna struja ove FID sklopke je 25A, dok je diferencijalna struja 30 mA.

 

Da bi se struja mogla koristiti potrebne su dvije žice: faza i nula. Faza može biti smrtonosna ako ju dotaknemo. U novije vrijeme obavezna je i treća žica za uzemljenje. Neke ih stare električne instalacije nemaju, pa se u njima kao uzemljenje koristila nula.

U takvim se instalacijama moglo dogoditi da vas strese struja koja nije bila pogubna jer nije bila 220 već samo 110-voltna (pri tome ne mislimo na onih 110 volti kao u SAD-u).

 

probirštift

Fazni ispitivač ili “probirštift”.

 

Za ispitivanje faze postoji uređaj naziva fazni ispitivač ili probirštift kojim možemo detektirati ima li žica struje. Žica faze najčešće je smeđa, iako to ovisi o izvođaču radova jer se moglo dogoditi da su pri nekom popravku žice zamijenjene.

Boje žica koje bi se trebale koristiti jesu:
– žuto-zelena za žicu koja služi za uzemljenje, obično se spaja na kućišta uređaja,
– plava za žicu koja se koristi kao „nula”,
– smeđa (ili rjeđe crna) za žicu pod naponom koju zovemo „faza”. Nju ne smijete dotaknuti.

 

boje

Nikada nemojte pretpostaviti da plava ili žuto-zelena žica nisu pod naponom, uvijek provjerite više puta.

 

Katkada i majstori na napon nehotice spoje plavu žicu umjesto smeđe. U tom se slučaju ne možete ravnati po bojama žica jer time plava postaje ona pod naponom. Zato je vrlo važno sve žice uvijek provjeriti ispitivačem za struju.

 

PVCCableColours

PVC izolacija žica može biti ispucana i porozna, a katkad se to ne vidi golim okom.

 

Često ćete čuti da žica ima svoju izolaciju napravljenu od za struju nepropusnog PVC-a i da je sigurno dirati ju i kada je pod naponom. No uvijek valja biti oprezan jer ne možemo biti u potpunosti sigurni da je PVC izolacija čitava.Ako je oštećena i ima, primjerice, sitne rupice nastale zbog starosti, i kroz nju će vas naizgled stresti struja. Struju na koži možete osjetiti i ako primite fazu za izolaciju, a niste znali da je zarezana.

Naime, kada gulimo žice, prvo mičemo vanjski sloj, najčešće bijelu PVC izolaciju, te je vrlo lako nožićem ili skalpelom zarezati dublje no što je trebalo, pa se tim prvim rezom zareže i ona smeđa, plava ili žuto-zelena žica. Kasnije mislimo da je sigurno dotaknuti žicu za njenu smeđu izolaciju, no zapravo nismo vidjeli maleni, ranije nastali rez.
Doticanje žice uzrokuje grčenje mišića pa ako ste primili žicu pod naponom, struja će ih stisnuti te će postati gotovo nemoguće postati pustiti žicu koja vas tada može i usmrtiti.

 

electric fuse 155785

Ako ste primili žicu pod naponom, struja će još jače stisnuti vaše mišiće i bit će gotovo nemoguće pustiti žicu, a struja vas tada može i usmrtiti.

 

Da biste smanjili rizik od doticanja žica pod naponom, potrebno je nositi gumirane električarske rukavice koje imaju višeslojnu zaštitu. No i rukavice mogu biti probušene ili mokre, pa nije preporučeno doticati neizolirane žice pod naponom čak niti s njima.

Ako napravite kratki spoj, pa žice zaiskre, gumene rukavice vas neće zaštititi od opeklina, pa je i tu potreban dodatni oprez. Nije isključeno niti nastajanje ozbiljnog požar jer se uslijed kratkoga spoja žice mogu zapaliti unutar zida što je zapravo jedan od opasnijih scenarija.

Isto tako, žice će početi iskriti i ako vaš dom ima dotrajale instalacije, pa im je izolacija porozna. Treba paziti čak i na napukle fuge pločica u kupaoni jer se zid može smočiti i voda doći do žica s lošom izolacijom, u takvoj je situaciji požar gotovo neizbježan.

 

 high voltage 4506065

Iskrenje može uzrokovati požar.

 

Ovakve moguće crne scenarije možemo nabrajati unedogled, ali cilj je ovog nabrajanja osvijestiti vam koliko je zapravo struja opasna i da je katkad najbolje ne petljati se u ono za što nemate dovoljno iskustva te sve poslove oko struje i električnih instalacija prepustiti električarima koji znaju što učiniti uslijed određenoga kvara.

 

Uključivanje novog potrošača

Dodajete li novi uređaj na električnu mrežu stana, poželjno je isključiti osigurač strujnog kruga u koji ćete taj potrošač ukopčati. Kada je osigurač isključen, ukopčajte novi uređaj u utičnicu te ga ponovno uključite osigurač. Sada možete upaliti novoinstalirani potrošač.

Ako je potrošač neispravan te uzrokuje kratki spoj ili preopterećenje, osigurač će se isključiti. Na ovaj se način dodatno štitite od strujnog udara pri ukopčavanju novog uređaja u izvor električne energije.

 

Zamjena sijalice

Ako želite zamijeniti neispravnu sijalicu, bilo da se radi o LED sijalici ili o starinskoj sijalici sa žarnom niti (koje su već neko vrijeme zabranjene za proizvodnju u EU), potrebno je pridržavati se nekih mjera predostrožnosti.

 

light bulb 503881

 

Prije zamijene obavezno isključite osigurač pripadajuće sijalice. Nije dovoljno ugasiti sijalicu samo na njenom prekidaču jer su ponekad kroz prekidač na zidu provučene tj. spojene žice nule, a ne faze. Time bi, ako prethodno niste spustili osigurač, žica faze tj. ona pod naponom i dalje bila spojena s grlom žarulje, pa možete nastradati dotaknete li je.

Kada ste sigurni da nema struje niti na jednoj žici grla sijalice, možete ju zamijeniti novom. Nakon toga možete ponovno uključiti osigurač i upaliti sijalicu prekidačem.
Poželjno je okrenuti glavu od sijalice kada ju prvi puta palite jer može prsnuti ako je neispravna, a ako se radi o klasičnoj sijalici sa žarnom niti, staklo vam može završiti u oku.

Ako se radi o LED sijalicama, one u sebi imaju konverter napajanja s 220V na najčešće 9 ili 12V, a čest im je kvar puknuće kondenzatora koji u određenim okolnostima može rastaviti LED sijalilcu na nekoliko dijelova ili pak odlomiti komad njena plastičnog kućišta. Upravo je zato bolje kupiti LED sijalicu europskog proizvođača u odnosu na jeftine sijalice proizvedene u zemljama trećeg svijeta.

 

lightbulb 3082249

Unutrašnjost LED ili štednih sijalica puna je elektronike koja se može pokvariti.

 

Isključite struju prilikom provjere instalacija

Najčešći je kvar koji se događa na mnogim električnim uređajima puknuće zaštite električnog kabela napajanja samog uređaja. Na klasičnim usisivačima sa žicom, to se može dogoditi jer korisnik izvlači električni kabel do krajnje granice.

Na nekim uređajima poput fena za kosu kabel puca jer ga puno pomičemo, pa time i zaštita kabela brže popuca. Kod glačala se može dogoditi da se električni kabel rastopi slučajnim doticanjem njegovim vrućim dijelom.

Kada primijetite takva oštećenja, vrlo je bitno pronaći odgovarajući osigurač te ga iskopčati (koristi se i izraz „spustiti osigurač”) prije no što iskopčate uređaj s oštećenim kabelom iz utičnice. Tako ćete izbjeći eventualne strujne udare ili kratki spoj prilikom doticanja već oštećenog kabela.

 

backup 1096398

Spustite osigurače prije no što iskopčate uređaj s oštećenim kabelom iz utičnice.

 

Ograničite broj potrošača po utičnici

Kuhinje često imaju više strujnih krugova (tj. više osigurača) od drugih prostorija da bi se instalacije lakše nosile s većim opterećenjem koje zahtijevaju veći potrošači tj. uređaji poput pećnice, mikrovalne, zamrzivača i sl. Ovo najčešće ne vrijedi u drugim dijelovima kuće gdje se najčešće koristi jedan osigurač, na primjer, za kompletni dnevni boravak.

Da ne biste opterećivali strujne krugove, izbjegavajte uključivanje više od jednog velikog potrošača (pegla za kosu, toster, pećnica, mikrovalna, zamrzivač itd.) u jedan strujni krug istovremeno.
Veće je potrošače kao što su toster, pećnica ili mikrovalna, poželjno uključiti izravno u utičnicu, a ne u produžni kabel.

Produžni kabeli često imaju veći otpor protoka električne energije, pa prisiljavaju potrošač da crpi više struje iz strujnog kruga te se time stvaraju uvjeti za požar zbog pregrijavanja produžnog kabela te nastanka kratkog spoja ako se zbog pregrijavanja rastopi zaštitni sloj kabela.

Povećani otpor produžnog kabela može nastati uslijed loših spojeva unutar njega te je poželjno i kod njegove nabavke izabrati renomiranog proizvođača.

 

Untitled 17

Ovako ne bi trebali izgledati produžni kabeli. Ne spajajte ih jedan u drugi i neka žice uvijek budu uredne.

 

Spajanje produžnog kabela u drugi produžni kabel

Iako je moguće u jedan produžni kabel ukopčati drugi i time mu povećati doseg, to se nikako ne preporuča, zapravo je najstrože zabranjeno spajati više produžnih kabela u jedan.
Odvojite stotinjak kuna i kupite produžni kabel koji ima dovoljno utičnica za vaše potrebe te je dovoljno dugačak. Ako ne postoji produžni kabel kakav bi vama trebao, vjerojatno biste njime preopteretili strujni krug, pa još jednom razmislite što činite.


Iskopčavaju li se ponekada vaši osigurači?

Isključuje li se vaš osigurač više puta kada radite nešto poput pokretanja perilice rublja ili uključivanja strujnog kabela? To može signalizirati da je taj strujni krug (tj. osigurač) preopterećen. Isključit će se ako pokušava koristiti više snage od predviđene. Primijetite li da se to događa, posavjetujte se s električarom.

Kakav mi produžni kabel treba za grijalicu?

Došlo je hladnije doba godine, pa neki možda koriste grijalice na struju. One su, pored pećnica na struju, najveći potrošač električne energije. Neke troše i do 3.000W ili 3 kW. Produžni kabeli znaju imati oznaku maksimalne jakosti struje od 16A. To bi značilo da mogu propustiti 3,5 kW (16A × 220V = 3.520W ≈ 3,5kW) električne energije kroz kabel.

No ta je računica točna samo na papiru. Treba uzeti u obzir da napon u utičnici nije uvijek baš 220 volti, nego on varira u rasponu od 20 volti više ili manje, a ponekad i više od toga. To možete i prepoznati ako vidite da vam ponekada trepere žarulje u kući. Izračun može izgledati i ovako: 16A × 200V = 3.200W ≈ 3,2kW.

Druga stvar koju treba uzeti u obzir jest otpor vašeg produžnog kabela zbrojen s otporom električnih instalacija (na koje je spojen taj potrošač) u vašem domu zbrojeno s otporom žice samoga potrošača. Budući da je taj otpor nemoguće precizno odrediti, treba ga samo imati na umu i ne opteretiti kablove maksimalno.

Ni u kom slučaju u takav kabel ne bi trebao spojiti grijalicu jaču od 2.500 W, a i to može postati previše ako je dugo uključena. To je zato što otpor kabela raste s porastom njegove temperature. Ako je kabel preopterećen, on se grije i tada ima veći otpor no što je imao kada je bio hladan (i kada smo mu mjerili otpor) i sada mora povući još više struje što će uzrokovati još veće zagrijavanje i tako može doći do požara.

Zaključak je da vam u ovom slučaju treba ili slabija grijalica (danas je moguće nabaviti one od 1.600W, a i neke slabije od 1.000W koje su efikasne kao i one starinske koje su trošile mnogo više) ili bolje električne instalacije u domu, a svakako izbjegavajte produžne kablove.

 

fan heater 6731333

Grijalice tj. veliki potrošači uvijek imaju nešto deblje kabele od recimo TV uređaja tj. malih potrošača.

 

Često mi se kvare uređaji, žarulje trepere (ili pad napona)

Ranije spomenuto treperenje žarulja ukazuje na pad napona koji se može dogoditi pri uključivanju nekog velikog potrošača kao što je klima. Naime, klima uređaji ne moraju raditi cijelo vrijeme na maksimalnoj snazi nego se periodički pale i gase.Ta paljenja mogu uzrokovati pad napona, dok gašenja mogu uzrokovati njegov porast. To se može dogoditi i zbog susjedove klime, a da ne spominjemo situacije kada u susjedstvu imate bravarsku radionicu ili sličan obrt koji nerijetko koristi strojeve koji troše mnogo struje.

Nastale oscilacije u struji negativno će utjecati na električne uređaje koji su osjetljiviji, TV uređaje i računala. Te oscilacije u naponu možete otkloniti korištenjem UPS (engl. uninterruptible power supply) uređaja ili kako ih još zovu – neprekidnim napajanjem.

Neprekidna napajanja dolaze u raznim oblicima, a sastoje se od baterija i pretvarača napona koji će napon iz baterije pretvoriti u 220V za korištenje s računalom. Oni će također pružiti i stabilan napon ako dođe do pada napona u naponskoj mreži. Ako vam se mali potrošači često kvare, razmislite o nabavci UPS-a.

 

Untitled 18

Postoje UPS-ovi različitih jačina, pa se posavjetujte sa stručnjacima o tome kakav bi vama odgovarao za uređaj koji mislite priključiti na njega.

 

Pridržavajte se preporuka proizvođača

Svaka svjetiljka ili neki drugi rasvjetni uređaj, kada ga kupimo, dolazi s preporučenom maksimalnom snagom za sijalice. No ipak, tu preporuku vrlo često zanemarujemo i stavljamo jače sijalice od preporučenog. U tom slučaju može doći do pregrijavanja grla i kablova svjetiljke i požara.

Dakle, ako je preporučena jačina 30W, ne smijemo staviti sijalicu jaču od toga u tu svjetiljku. Treba li vam više svjetlosti, dobar su odabir LED sijalice koje troše manje od 30W, a svijetle jače od klasične sijalice od 60W.

Druga je mjera opreza korištenje sjenila na lampama. Sijalice se zagrijavaju, a njihovo sjenilo sprječava da predmeti u blizini dođu u direktan kontakt s njima i tako preventira požar. No treba paziti da i samo sjenilo ne dotiče sijalicu.

 

bedside lamp 843461

Nemojte preopteretiti noćnu lampu s jakom sijalicom jer bi mogao nastati požar zbog pregrijavanja plastičnoga grla za lampu.

 

Razmislite o ugradnji prekidača strujnih krugova s detekcijom kvara strujnoga kruga

Starije kuće ponekad nemaju energetski kapacitet koji bi mogao podnijeti zahtjeve današnje tehnologije. Zbog toga su osjetljivije na požare uslijed preopterećenja strujnih krugova.

Jedan od načina da se zaštitite od toga jest ugradnja AFCI prekidača umjesto klasičnih osigurača. Oni djeluju tako da prepoznaju različite uvjete žarenja (kada struja preskače s jedne žice na drugu ponekad gori i izolacija između njih). Kada uključite prekidač za svjetlo ili punjač za prijenosno računalo, AFCI prekidač to identificira kao obične pojave strujnoga kruga. Međutim, ako AFCI detektira da je situacija opasna, prekida napajanje da bi spriječio izbijanje požara.

 

Razmislite o ugradnji prekidača uzemljenja (FID sklopke / fidovke)

Prekidači uzemljenja strujnoga kruga (FID sklopke) prepoznaju struju koja ide do uređaja i od njega i ako ta struja nestane (što može ukazivati na strujni udar), isključuje izvor napajanja.
Tako FID ili diferencijalna sklopka (popularno zvana „fidovka”) služi za mjerenje ravnoteže struje u sklopki i njeno diferenciranje.

Drugim riječima, FID prati ulaz i izlaz potencijala na nultom i faznom vodiču. Taj odnos uvijek mora biti isti, odnosno, potencijal ne smije imati razlike. Ako se zbog gubitka struje u mreži koja protječe FID-om detektira razlika, sklopka će odmah isključiti napon u mreži.Proboj faze na masu na FID će reagirati isto kao i na osigurač. Međutim, osigurač će reagirati tek na struju za koju je namijenjen, a to može biti npr. 25A.

Iz tog se razloga u kupaonice, kuhinje i ostale prostorije koje dolaze u dodir s vodom ugrađuju FID sklopke manjih osjetljivosti (npr. od oko 20 do 50mA).
Ako FID sklopka ima oznaku 25A/50mA to znači da je ona predviđena za snagu od 25A, ali će reagirati na osjetljivost od 50mA.

 

fuse box 2759623

Imate li još uvijek ovakve stare osigurače, valjalo bi ih zamijeniti novijima.

 

Ako ste u nedoumici, obratite se kvalificiranom električaru

Ne pokušavajte sami riješiti bilo kakve probleme vezane uz struju ako niste električar. Osim toga, razmislite o tome da električar pregleda vaš dom prije preuređenja ili ako je kuća starija od 40 godina. To može spriječiti probleme rješavanjem njihovih uzroka prije nego što eskaliraju.

 

electrician 2755688

Električar će najbolje znati kako riješiti problem sa strujom.

 

Zaključak

Struja je sastavni dio naših života. Od držanja upaljenih svjetala do napajanja naših aparata za kuhanje i čišćenje, ona ima mnoge primjene u našim domovima. Uz veliko oslanjanje na električnu energiju, važno je poduzeti mjere sigurnosti da biste spriječili probleme.

Slijedeći ove savjete koje smo iznijeli i kontaktiranjem kvalificiranog električara za probleme koje ne znate sami riješiti minimizirat ćete rizik od električnih požara i drugih nesreća.
I svakako, ako ga još nemate, nabavite detektor dima na baterijski pogon i instalirajte ga u vaš dom.

 

smoke 315874

Detektori dima danas su jako povoljni. Razmislite o nabavci jednoga.
Ocijeni sadržaj
(2 glasova)

// možda će vas zanimati

Newsletter prijava


Kako izgleda naš posljednji newsletter pogledajte na ovom linku.

Skeniraj QR Code mobitelom i ponesi ovu stranicu sa sobom

Zaštita od električnog udara - VidiLAB - QR Code Friendly

Copyright © by: VIDI-TO d.o.o. Sva prava pridržana.